Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu nó cứ tưởng nó là bậc nhất sang Tiếng Anh

cứ tưởng bậc nhất

♦ he thinks he is quite the cheese

người ta lệnh cho không được đi, nhưng cứ đi

♦ he went ,notwithstanding that he has been ordered not to go

nhạc sĩ thì kém anh xa

♦ as a musician, he is far beneath his brother

tự cho một người vĩ đại

♦ he is a great man in his own conceit

m rất nhanh đến mức xong xuôi trong một tiếng

♦ he worked very fast, insomuch that he was through in an hour

niềm vui và tự hào của mẹ

♦ he is the joy and pride of his mother

một khi do dự ta thắng đấy

♦ once he hesitates we have him

cho mình cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất của trường

♦ he claimed to be the best fooball-player in the school

lớn hơn anh

♦ he has grown beyond his brother

bỏ xa đối phương, hơn đối phương nhiều

♦ he is the better man by a long chalk

Như quả sai thì không nên nghe

♦ If he is really wrong, then he should not be listened to

cha dự định cho đi bộ đội

♦ his father destined him for the army

tự m đau

♦ he hurt himself