Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu nó giống cha như đúc sang Tiếng Anh

giống cha như đúc

♦ he resembles his father very closely

chúng giống nhau như đúc

♦ They are very much alike

giống hệt cha

♦ he is the very moral of his father

đứa bé giống bố như đúc

♦ the child is the living image of his father

cha dự định cho đi bộ đội

♦ his father destined him for the army

theo kiểu, giống như, y như

♦ after the fashion of

Như quả sai thì không nên nghe

♦ If he is really wrong, then he should not be listened to

thằng bé giống cậu về khuôn mặt

♦ the boy resembles his uncle facially

con nhà tông không giống lông cũng giống cánh

♦ an apple never falls far from the tree

đánh chết cha đi!

♦ beat him to death!

Hai chị em giống nhau như đổ khuôn

♦ The two sisters are cast in the sam mould

cô ta giống hệt như cô chị, nhưng hoạt bát hơn

♦ she is a livelier edition of her sister

sự giống như hệt

♦ an express likeness

anh ta giống bố như hệt

♦ he is the very image of his father

giống nhau như hai giọt nước

♦ as like as two peas

An giống bố như tạc

♦ An is the likeness of his father