Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu nó làm quá; nó nói quá, nó cường điệu sang Tiếng Anh

tự làm đau

♦ he hurt himself

làm rất nhanh đến mức là xong xuôi trong một tiếng

♦ he worked very fast, insomuch that he was through in an hour

có thể làm được việc đó nếu thích

♦ he could do it if he were so minded

là nhạc sĩ thì kém anh xa

♦ as a musician, he is far beneath his brother

lớn hơn anh

♦ he has grown beyond his brother

bỏ xa đối phương, hơn đối phương nhiều

♦ he is the better man by a long chalk

cứ tưởng là bậc nhất

♦ he thinks he is quite the cheese

tự cho là một người vĩ đại

♦ he is a great man in his own conceit

Như quả sai thì không nên nghe

♦ If he is really wrong, then he should not be listened to

cha dự định cho đi bộ đội

♦ his father destined him for the army

là niềm vui và tự hào của mẹ

♦ he is the joy and pride of his mother

nhắm mắt xuôi tay, chết

♦ his life-strings are cut (broken)

giống hệt cha

♦ he is the very moral of his father