Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu phải chăng lời tuyên bố này báo hiệu rằng tình hình sẽ khả quan hơn? sang Tiếng Anh

phải chăng lời tuyên bố này báo hiệu rằng tình hình sẽ khả quan hơn?

♦ is this announcement the signal of better times ahead?

lời tuyên bố mới của hắn ta hầu như không khác gì lời tuyên bố trước

♦ his new statement was to all intents and purposes not different from the old one

họ tuyên bố một cách tự tin rằng giá cả sẽ tăng vùn vụt

♦ they declare confidently that prices will go up stormingly

lời tuyên bố của ông ta sẽ không được ai tin

♦ his statement will not find acceptance

cái máy truyền hình này tinh vi hơn và do đó mà đắt tiền hơn

♦ this TV set is more sophisticated and correspondingly more expensive

tình hình này trái với dự báo ban đầu

♦ this situation is contrary to the initial forecast

hắn tuyên bố hụych toẹt rằng gia đình hắn đang bị nợ nần lút đầu

♦ he states nakedly that his family is over head and ears in debt

những lời tuyên bố mâu thuẫn

♦ contradictory statements

lời tuyên bố thận trọng

♦ a deliberate statement

lời tuyên bố chính thức

♦ an official statement

một lời tuyên bố dựa trên sự kiện

♦ a statement founded on fact

lời tuyên bố quả quyết

♦ peremptory statement

bà ta ái ngại khi biết rằng con trai mình sẽ bị kết án tử hình

♦ she realizes concernedly that her son will be sentenced to death