Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu phục dịch sang Tiếng Anh

phục dịch

♦ to serve; to attend tọ

phục dịch

♦ to serve; to attend tọ

dịch vụ lệnh của điểm dịch vụ

♦ Service Point Command Service (SPCS)

anh tìm những lời lẽ thật cảm động để thuyết phục thính giả

♦ he found every moving accent to persuade his audience

tinh thần đáng phục

♦ an admirable spirit

dung dịch rượu

♦ alcoholic solution

bệnh quai bị làm teo dịch hoàn

♦ mumps atrophy testicles

thái độ hách dịch luôn gắn liền với thói quan liêu

♦ every authoritative attitude is always attached to the bureaucracy