Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu sắp tới đây, các thiết bị này sẽ tự động được kiểm tra sang Tiếng Anh

sắp tới đây, các thiết bị này sẽ tự động được kiểm tra

♦ in the near future, these devices will be automatically tested

các tên mafia này bị bắt ở Pháp, và sẽ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ

♦ these mafiosi are captured in France, and will be extradited to United States of America

các biến cố lịch sử được sắp xếp mạch lạc theo thứ tự thời gian

♦ historical events were compactly arranged in chronological order

các chủ đề trong quyển sách này được sắp xếp thật dễ hiểu

♦ the topics in this book are intelligibly arranged

Ngày kìa sẽ tổ chức kiểm tra

♦ The tests will be given in three days time -One of the recent year (day)

tôi sẽ đi còn anh sẽ ở lại đây

♦ I shall go and you stay here

doanh nghiệp nhà nước này được thanh tra tài chính hai lần mỗi năm

♦ financial inspection is biannually performed in this State-run enterprise

nhiều tù nhân từng bị tra tấn đến chết trong căn phòng này.

♦ many prisoners were fatally tortured in this room

sai lầm này sẽ không thể kéo dài mãi được

♦ this mistake will not abide for ever

nghe nói ngôi biệt thự này được xây cách đây đã năm thế kỷ

♦ this castle has been allegedly built five centuries ago

tôi bảo đảm đội bóng này sẽ được vào bán kết

♦ I am sure this football team will be qualified for the semi-final

Tên các mơ-nuy có sẵn sẽ được hiển thị trong thanh mơ-nuy

♦ Names of available menus will be displayed in the menu bar

Việc này rất khẩn thiết, không được trì hoản một ngày nào

♦ This business is very pressing and should not be delayed a single day

xe này sang số tự động

♦ this car shifts automatically