Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu sau cái chuyện bất hoà giữa anh ta và bà con họ hàng; sau khi anh ta bị bà con họ hàng ghét bỏ sang Tiếng Anh

tất cả con hàng xóm đều thích anh ta

♦ all the neighbourhood likes him

con họ hàng với nhau không nên tránh khí

♦ One should not be ceremonious between relatives, there should not be any ceremony between ralatives

ta ái ngại khi biết rằng con trai mình sẽ bị kết án tử hình

♦ she realizes concernedly that her son will be sentenced to death

anh ta là người con của tôi

♦ he is a connection of mine

mông anh ta bầm tím, vì anh ta bị trượt chân

♦ his behind became livid, because he had made a false step

ta luôn tỏ vẻ kiêu hãnh khi nói về con mình

♦ she always talks bombastically about her children

Sau khi quát tháo ầm ĩ, anh ta đấu dịu

♦ After blustering noisily, he show a conciliatory attitudee

Sau một thời gian bị bệnh, anh ta trông sọm người đi

♦ After a period of illness, he lookedolder than his age