Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu tay tôi đang đau nhức đây sang Tiếng Anh

tay tôi đang đau nhức đây

♦ my arm is paining

vợ tôi đang ẵm đứa con trai đầu lòng trên tay

♦ my wife is carrying the first son in her arms

đau nhức nhối

♦ intense pain

ngón tay cái của cô ta sưng lên nhức nhối

♦ her thumb is painfully swollen

tôi nhức đầu

♦ my head aches

tôi nhức đầu

♦ My head aches

đưa tay ra đây

♦ hold out your claw

chỗ đau ở cổ tay

♦ a sore place on the wrist

lòng tôi đau đớn trước những cảnh ngộ rủi ro ấy

♦ my head aches at the sight of such misfortunes

tôi sẽ đi còn anh sẽ ở lại đây

♦ I shall go and you stay here