Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu (thông tục) tôi không thể nào mà nuốt tôi được sang Tiếng Anh

nếu không có sự giúp đỡ của anh, tôi không thể làm xong việc đó được

♦ were it not (but, except) for your help, I could not finish it

tôi không thể nói ngay là tôi yêu ai

♦ I cannot say offhand who I love

chẳng lần nào nó đến lại không mượn sách của tôi

♦ he never comes but he borrows books from me

tôi không tài nào nín cười được

♦ I could not help laughing