Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu tôi gặp hắn khi hắn đang dừng ở đèn đỏ sang Tiếng Anh

tôi gặp hắn khi hắn đang dừng đèn đỏ

♦ I met him as he was stopping at red light

hắn tuyên bố hụych toẹt rằng gia đình hắn đang bị nợ nần lút đầu

♦ he states nakedly that his family is over head and ears in debt

cách xử sự xấu của hắn buộc tôi phải phạt hắn

♦ his bad behaviour lays me under the necessity of punishing him

thật mếch lòng khi hắn hỏi các con tôi có ngu hay không

♦ he asks disobligingly whether my children are stupid or not

lúc nào hắn cũng ba hoa là không ai sánh được với hắn về tiếng Anh

♦ he always brags that he is unrivalled in English language

tôi nghĩ hơn thế, tôi chắc chắn rằng hắn ta sai

♦ I suspect nay I am certain that he is wrong

nếu tình cờ anh có gặp hắn

♦ if, by adventure,you come across him