Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu tôi không có một đồng xu nào cả sang Tiếng Anh

tôi không một quyển sách nào cả

♦ I have no book whatever -Any

không một tí ý thức nào cả

♦ he has not a particle of sense

anh không tài nào xin được một xu của thằng cha keo kiệt ấy đâu

♦ you cannot bum any penny off that close-fisted fellow

không nghề nào bạc bẽo cả

♦ there is no thankless job

không ân hận một chút nào cả

♦ without any compunction

không một chút gió nào cả

♦ There is not a breath of wind