Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu tôi không có một quyển sách nào cả sang Tiếng Anh

tôi không một quyển sách nào cả

♦ I have no book whatever -Any

không một tí ý thức nào cả

♦ he has not a particle of sense

chẳng lần nào nó đến mà lại không mượn sách của tôi

♦ he never comes but he borrows books from me

không nghề nào bạc bẽo cả

♦ there is no thankless job

quyển sách giúp ích tôi rất nhiều

♦ the book is of much benefit to me