Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu tôi không tìm thấy một đứa nào trong bọn chúng sang Tiếng Anh

khôngtrong bọn chúng tôi

♦ he is not of our number

Thuốc độc này không thể nào nhận thấy trong một tử thi.

♦ This poison would be indetectable in a corpse.

tôi muốn biết các con tôi ăn ở như thế nào đối với mẹ chúng

♦ I want to know how my children behave towards their mother

trong thâm tâm tôi cảm thấy anh ta không đáng tin cậy

♦ I feel deep-down that he is untrustworthy

tôi khôngmột quyển sách nào cả

♦ I have no book whatever -Any