Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu tôi muốn biết các con tôi ăn ở như thế nào đối với mẹ chúng sang Tiếng Anh

tôi muốn biết các con tôi ăn như thế nào đối với mẹ chúng

♦ I want to know how my children behave towards their mother

cha mẹ chúng tôi đối xử với con cái rất tế nhị

♦ our parents behave delicately towards their children

các anh quan hệ bà con với nhau như thế nào?

♦ what relation are you to each other?

muốn cùng chia sẻ số phận với chúng tôi

♦ he has thrown (cast) in his lot with us

họ có thiện ý đối với chúng tôi

♦ they are kindly disposed towards us

Vì chưng bác mẹ tôi nghèo, cho nên tôi phải băm bèo, thái khoai (ca dao)

♦ Because my folks are poor, I have to chop up water-fern and slice sweet potato

tôi muốn cô ta phải nghe lời tôi

♦ I like she has to obeys

tôi hoàn toàn tin tưng mẹ tôi

♦ I trust my mother implicitly