Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu tôi nhớ ra là tôi phải viết mấy bức thư sang Tiếng Anh

tôi nhớ ra tôi phải viết mấy bức thư

♦ I bethought myself that I ought to write some letters

tôi phải trả thù (cho tôi) bằng mọi giá

♦ I must avenge myself at any cost

Vì chưng bác mẹ tôi nghèo, cho nên tôi phải băm bèo, thái khoai (ca dao)

♦ Because my folks are poor, I have to chop up water-fern and slice sweet potato

tôi muốn cô ta phải nghe lời tôi

♦ I like she has to obeys

anh cứ sửa sơ xe môtô của tôi thôi, vì tôi phải đi ngay bây giờ

♦ please repair my motor-bike crudely, because I have to go right now

tôi lấy m tiếc nhưng tôi phải đi ngay

♦ I am very sorry, but I must go at once

tôi nhận tôi sai

♦ I allow that I am wrong

tôi không thể nói ngay tôi yêu ai

♦ I cannot say offhand who I love

mỗi lần mà tôi thức dậy trễ tôi đi m trễ

♦ as often as, I got up late I worked late

tôi có một lá thư phải gởi đi

♦ I have a letter to send -To lodge; to deposit