Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu tôi phải trả thù (cho tôi) bằng mọi giá sang Tiếng Anh

tôi phải trả thù (cho tôi) bằng mọi giá

♦ I must avenge myself at any cost

Vì chưng bác mẹ tôi nghèo, cho nên tôi phải băm bèo, thái khoai (ca dao)

♦ Because my folks are poor, I have to chop up water-fern and slice sweet potato

họ nói bóng gió rằng tôi phải chịu mọi chi phí cho chuyến đi này

♦ they hint that I will have to bear any cost for this trip

tôi nhớ ra là tôi phải viết mấy bức thư

♦ I bethought myself that I ought to write some letters

tôi muốn cô ta phải nghe lời tôi

♦ I like she has to obeys

anh cứ sửa sơ xe môtô của tôi thôi, vì tôi phải đi ngay bây giờ

♦ please repair my motor-bike crudely, because I have to go right now

tôi lấy làm tiếc nhưng tôi phải đi ngay

♦ I am very sorry, but I must go at once

danh dự của tôi không cho phép tôi...

♦ it would not be consistent with my honour to...

Tôi sẽ cho anh thấy bản lĩnh của tôi

♦ I will show you what I am made of