Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu trảm sang Tiếng Anh

trảm

♦ to behead

xử trảm

♦ to behead