Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu trong cùng một bọc, trong cùng một phong bì sang Tiếng Anh

anh em cùng một bọc sinh ra

♦ sibs of the same womb

ở chỗ trong cùng của sân khấu

♦ at the back of the stage

một sự kiện báo hiệu một sự thay đổi trong công luận

♦ an event signals a change in public opinion

suy cho cùng, nghĩ cho cùng

♦ in the last analysis