Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu trường phổ thông hỗn hợp (có nhiều chương trình học và thời gian học khác nhau) sang Tiếng Anh

chẳng có gì hay ho trong chương trình học này

♦ there is no merit in this syllabus

Phổ cập trình độ lớp bảy phổ thông

♦ To make compulsory to everyone general education at the

lập trình là một công việc tốn nhiều thời gian

♦ programming is a time-consuming work

soạn từ điển đòi hỏi mất nhiều thời gian công phu

♦ making a dictionary costs much time and care

thời gian địa điểm thích hợp cho cuộc họp

♦ a fit time and place for a gathering

chương trình đại học về sử

♦ a university-level history syllabus

những sách khó thường được sửa lại cho hợp với trường học

♦ difficult books are often adapted for use in schools

Hai quan điểm tuy giống nhau nhưng còn khác biệt nhau về nhiều chi tiết

♦ The two view-points are similar but still different in many details