Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu tư cách của hắn thật là đúng là cái cớ để cho anh nghi ngờ sang Tiếng Anh

lúc nào hắn cũng ba hoa không ai sánh được với hắn về tiếng Anh

♦ he always brags that he is unrivalled in English language

tôi nghi hắn một kẻ bảo thủ ngầm

♦ I suspect he is a closet stick-in-the-mud

cái nón của tôi y hệt cái nón anh mượn của bố anh

♦ my hat is identical to the one you borrow from your father

lấy cớ , lấy lý do

♦ on (under, upon) the pretext of

không có một chứng cớđể ngờ anh ta

♦ there is not a shred of evidence for suspecting him