Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu túng phải tính, cùng đường thì phải liều sang Tiếng Anh

túng phải tính, cùng đường thì phải liều

♦ needs must when the devil drives

túng phải tính

♦ needs must when the devil drives

(tục ngữ) túng phải tính

♦ needs must when the devil drives

bần cùng lắm mới phải bỏ một buổi sản xuất

♦ to miss a work session as a last extremity

thấy chuyện bất bình thì phải can thiệp

♦ to feel bound to intervene and redress some injustice

Đã là cha mẹ thì phải có trách nhiệm với con cái

♦ As parents, we must assume responsibilities towards pur children

Không gặp phải khó khăn thì đã xong việc rồi

♦ If he has not met with difficulties, he would have done hia job

Phải kiên trì học hỏi thì mới đạt được những đỉnh cao của khoa học

♦ One must patiently investigate if one is to reach peaks of science

ít nhất thì cũng phải một năm mới xong một cuốn từ điển cỡ đó

♦ It will take at least a year to complete a dictionary of that size

Học trò thì phải kính trọng thầy giáo

♦ Pupils must respect their teachers

Làm người thì phải trung thực

♦ As a man, one must be honest

Đi đâu thì phải tuân theo luật lệ ở đấy

♦ To abide by the local laww and practices wherever one goes

Phải giáo dục trẻ em, đừng để nảy sinh ra tính tự kiêu

♦ One must educate children and prevent self-conceit from developing in them