Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu tuổi trẻ là điều bào chữa cho sự nông nổi của anh ta sang Tiếng Anh

công ty của anh ta chuyên xuất khẩu nông sản (sản phẩm (nông nghiệp))

♦ his company specializes in exporting agricultural products

anh ta không nhận cha của đứa trẻ

♦ he denied paternity of the child

anh ta hiện thân cho tinh thần chiến đấu của nhân dân

♦ he impersonated the fighting spirit of the people

anh ta luôn viện dẫn vô số lý do cho sự vắng mặt của mình

♦ he always adduces numberless reasons for his absence

anh ta hiện thân của sự cần cù

♦ he is the image of industriousness