Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu vấn đề nóng hổi; vấn đề được bàn bạc sôi nổi sang Tiếng Anh

vấn đề trước mắt chúng ta là một vấn đề rất khó

♦ the question before us is a very difficult one

Vấn đề này dắt dây kéo theo hàng loạt vấn đề khác

♦ This question will lead to series of others

vấn đề này là một vấn đề rất quan trọng

♦ the question is one of great importance

còn nhiều vấn đề cần được đưa ra bàn luận

♦ many questions have to be put to discussion

vấn đề đang được bàn cãi

♦ the matter is in dispute

Xem xét mọi khía cạnh của một vấn đề trước khi đề ra một giải pháp

♦ To consider every angle of problem before putting forward a solution

Đề nghị lưu ý đến vấn đề nói trên

♦ Please pay attention to the above-said question

vấn đề không cho phép bàn cãi gì cả

♦ the question allows of no dispute